Resolució de 28 de novembre de 2016, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, relatiu al calendari laboral per a l'any 2017

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 15 de Noviembre de 2016. Revisión vigente desde 15 de Noviembre de 2016
Versiones/revisiones: