Resolució de 30 de novembre de 2016, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries siderometal·lúrgiques, de la província de Tarragona, per als anys 2016-2017

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2016. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2016
Versiones/revisiones:
(1)

Valores de percepción diaria (x 425 = Valor anual)

Ver Texto
(2)

Valores de percepción diaria (x 425 = Valor anual)

Ver Texto