Resolució de 16 de desembre de 2016, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Negociadora de modificació del Conveni col·lectiu de treball del sector portuari de la província de Barcelona, amb vigència fins al 31 de desembre de 2020.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 16 de Diciembre de 2016
Versiones/revisiones: