Resolució de 20 de gener de 2017, dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball del Sector de la construcció de les comarques de Lleida, relatiu a l’aprovació del Calendari laboral per a l’any 2017

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 12 de Julio de 2016. Revisión vigente desde 12 de Julio de 2016
Versiones/revisiones: