Resolució de 18 de gener de 2017, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària en relació als articles 29 i 40 del Conveni col·lectiu de treball del sector de transports mecànics de viatgers de la província de Barcelona.

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 15 de Diciembre de 2016
Versiones/revisiones: