Resolució de 14 de febrer de 2017, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de pròrroga de la ultractivitat del Conveni col·lectiu de treball del sector de Supermercats i Autoserveis de la província de Lleida fins al 31-12-2016

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 28 de Julio de 2016
Versiones/revisiones: