Resolució de 10 de febrer de 2017, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç tèxtil de la província de Barcelona per als anys 2016-2018

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 21 de Septiembre de 2016. Revisión vigente desde 21 de Septiembre de 2016
Versiones/revisiones: