Resolució de 27 de febrer de 2017, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Construcció de les comarques de Lleida, relatiu a l’aprovació de les taules salarials per a l’any 2016

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 12 de Julio de 2016
Versiones/revisiones: