Resolució de 10 de març de 2017, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora de pròrroga del Conveni col·lectiu de treball del sector d’Indústries de Flequeria de les comarques de Lleida per als anys 2015-2016 i finalitzant el 31.12.2016

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 20 de Marzo de 2016
Versiones/revisiones: