Resolució de 6 de març de 2017, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2017 del Conveni col·lectiu de treball del sector d'exhibició cinematogràfica de Barcelona i la seva provincia

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 07 de Febrero de 2017
Versiones/revisiones: