Resolució de 27 d’abril de 2017, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de Tracció mecànica de mercaderies de les comarques de Lleida per als anys 2015 a 2017

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2015
Versiones/revisiones:
(1)

Día trabajado.

Ver Texto
(2)

Día trabajado.

Ver Texto