Resolució de 9 de maig de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç minorista de productes d’alimentació, d’ultramarins i queviures de la província de Tarragona per als anys 2016-2018

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENT DE TREBALL
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2016
Versiones/revisiones:
(1)

Salari contracte per la formació/aprenentatge: Mínim, proporcional temps treball efectiu SMI (Art. 11.2.g) ET

Ver Texto