Resolució de 2 de juny de 2017 per la qual es disposa la inscripció de l`Acord de la Comissió Paritària de Conveni col·lectiu de treball del sector de Transports de viatgers, de la província de Tarragona, per l`any 2017

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENT DE TREBALL
  • Publicado en
  • Vigencia desde 23 de Mayo de 2017
Versiones/revisiones: