Resolució de 2 de juny de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de fruites, verdures i hortalisses del mercat de Reus i Tarragona, de la província de Tarragona, per als anys 2017-2019

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENT DE TREBALL
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2017
Versiones/revisiones:
(1)

Aquest preu diari, correspon al sou mensual per dotze mesos dividit per 365

Ver Texto