Resolució de 31 de maig de 2017, dels Serveis Territorials del del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Decret 16/2017, de 9 de maig, d'aprovació de l'Acta de conciliació de data 19 d'abril de 2017 davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, relativa al Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries del pa de les comarques de Girona

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 19 de Abril de 2017
Versiones/revisiones: