Resolució de 27 de juliol de 2017, del Servei Territorial a Girona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de Pompes Fúnebres de la Província de Girona, per als anys 2017-2019 (codi conveni 17002405012008)

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2017
Versiones/revisiones: