Resolució de 17 de juliol de 2017, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l' Acord de revisió salarial per a 2016 del conveni col·lectiu de treball per a les indústries de fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
  • Publicado en
  • Vigencia desde 04 de Mayo de 2017
Versiones/revisiones:
(1)

Fórmula de cálculo de remuneraciones anuales brutas para 2016. Grupo 8: remuneración anual bruta del grupo 8 del año 2015 + 1%

Ver Texto