Resolució d’1 d’agost de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del text del Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de mercaderies per carretera i la logística, de la província de Tarragona per als anys 2016-2020 (codi de conveni núm. 43001325011994)

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2016. Revisión vigente desde 06 de Septiembre de 2018
Versiones/revisiones: