Resolució de 23 d’agost de 2017, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries de la fusta, de la província de Tarragona, per l’any 2017

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 24 de Abril de 2017
Versiones/revisiones: