Resolució de 22 d'agost de 2017, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç tèxtil de la província de Barcelona

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 07 de Julio de 2017. Revisión vigente desde 07 de Julio de 2017
Versiones/revisiones: