Resolució de 31 d’agost de 2017, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de Comerç al detall d’òptiques de les comarques de Lleida per als anys 2017 a 2018

Ficha:
  • Órgano DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2017. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2017
Versiones/revisiones:
(1)

Plus regentat: L’òptic diplomat si realitza, simultàniament, les funcions d’òptic i les de director de la botiga, té dret a un plus anomenat regentat de 171,08 euros mensuals.

Ver Texto
(2)

Plus regentat: L’òptic diplomat si realitza, simultàniament, les funcions d’òptic i les de director de la botiga, té dret a un plus anomenat regentat de 174,07 euros mensuals.

Ver Texto