Resolució de 22 de desembre de 2017, dels Serveis Territorials del Depart ament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d’emmagatzematge, conservació, manipulació i venda de fruites i verdures de les comarques de Girona, per als anys 2017-2018-2019

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2017. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2019
Versiones/revisiones:
(1)

Inclou tots els conceptes (gratificació, vacances, etc.).

Ver Texto
(2)

Inclou tots els conceptes (gratificació, vacances, etc.).

Ver Texto
(3)

Eventuals i temporers: inclou tots els conceptes.

Ver Texto