Resolució de 9 de gener de 2018, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries del pa de les comarques de Girona, per al període 01-02-2016 a 31-01-2018

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Febrero de 2016. Revisión vigente desde 01 de Febrero de 2016
Versiones/revisiones: