Resolució de 30 de gener de 2018, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial de revisió salarial per a l’any 2017 del Conveni col·lectiu de treball de la industria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 19 de Diciembre de 2017
Versiones/revisiones: