Resolució de 2 de febrer de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de prefabricats de formigó i derivats del ciment, de la província de Tarragona, per l’any 2016

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 07 de Octubre de 2017
Versiones/revisiones: