Resolució de 6 de febrer de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de mercaderies per carretera i la logística, de la província de Tarragona per als anys 2016-2020

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 23 de Febrero de 2018
Versiones/revisiones: