Resolució de 8 de febrer de 2018, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2017 i provisionals per a l’any 2018 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses de remolcadors de trànsit interior i exterior de ports de la província de Barcelona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 26 de Enero de 2018
Versiones/revisiones: