Resolució de 22 de febrer de 2018, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de l’oli i els seus derivats de la província de Barcelona per als anys 2017-2019

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 15 de Diciembre de 2017. Revisión vigente desde 15 de Diciembre de 2017
Versiones/revisiones: