Resolució de 26 de febrer de 2018, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2018 del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de materials de construcció de la província de Barcelona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 09 de Febrero de 2018
Versiones/revisiones: