Resolució de 5 de març de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de les industries vinícoles, de la província de Tarragona, per l’any 2018

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 20 de Febrero de 2018
Versiones/revisiones: