Resolució de 6 de març de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2017 i les taules salarials provisionals per a l’any 2018 del Conveni col·lectiu de treball del sector de serveis funeraris i gestió de cementiris de la província de Barcelona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 09 de Febrero de 2018
Versiones/revisiones: