Resolució de 4 de juny de 2018, dels Servei Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió salarial per a l’any 2018 del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques gironines

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 20 de Abril de 2018
Versiones/revisiones: