Resolució d’11 de juny de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida per als anys 2016-2017, relatiu a una consulta sobre el Conveni

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 08 de Noviembre de 2017
Versiones/revisiones: