Resolució de 13 de juny de 2018, dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció de les comarques de Lleida, relatiu a l’aprovació del calendari laboral per a l’any 2018

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 27 de Octubre de 2017. Revisión vigente desde 27 de Octubre de 2017
Versiones/revisiones: