Resolució de 20 de juny de 2018, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector dels càmpings i ciutats de vacances de la província de Barcelona per als anys 2018-2019

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2018
Versiones/revisiones: