Resolució de 7 de juny de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç i importadors d’articles fotogràfics, vídeo i so de la província de Barcelona per als anys 2017 i 2018

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2017. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2017
Versiones/revisiones:
(1)

Corresponde a contratos de formación.

Ver Texto
(2)

Corresponde a contratos de formación.

Ver Texto