Resolució, de 10 de juliol de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord parcial relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció de les comarques de Lleida, referent a l’aprovació de les Taules salarials per a l’any 2018

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 18 de Junio de 2018
Versiones/revisiones: