Resolució de 19 de juliol de 2018, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida, per al període 1-1-2018 al 31-12-2019

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2018. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2019
Versiones/revisiones: