Resolució de 13 de juliol de 2018, dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord parcial relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i les obres públiques de la província de Girona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 29 de Junio de 2018
Versiones/revisiones: