Resolució de 3 de setembre de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció, de la província de Tarragona per als anys 2018-2021 i les taules salarials per l’any 2018

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 15 de Septiembre de 2018
Versiones/revisiones: