Resolució de 19 de setembre de 2018, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora de Modificació del Conveni col·lectiu de treball de la indústria vinícola de Vilafranca del Penedès

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 28 de Mayo de 2018
Versiones/revisiones: