Resolució de 26 de setembre de 2018, dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció de la província de Girona, relatiu, entre d'altres, a l'aprovació del calendari laboral per a l'any 2019

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 19 de Septiembre de 2018. Revisión vigente desde 19 de Septiembre de 2018
Versiones/revisiones: