Resolució de 19 d’octubre de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de prefabricats de formigó i derivats del ciment, de la província de Tarragona, per l’any 2017

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 02 de Octubre de 2018
Versiones/revisiones:
(1)

Fórmula de cálculo de remuneraciones anuales brutas para 2017

Grupo 8 = remuneración anual bruta del grupo 8 del año 2016 + 1,5 %

Ver Texto