Resolució de 14 de novembre de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2017 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment de la província de Barcelona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 25 de Septiembre de 2018
Versiones/revisiones:
(1)

Fórmula de cálculo de remuneraciones anuales brutas para 2017. Grupo 8 = remuneración anual bruta del grupo 8 del año 2016 + 1,50%

Ver Texto