Resolució de 24 de gener de 2019, dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de la Comissió Paritària relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Lleida, referent a l’aprovació de les taules salarials per a l’any 2019

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 17 de Enero de 2019
Versiones/revisiones: