Resolució de 6 de febrer de 2019, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i les obres públiques de la província de Girona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 04 de Febrero de 2019
Versiones/revisiones: