Resolució, de 7 de febrer de 2019, dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida. per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de la Comissió Paritària relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques de Lleida, referent a l’aprovació de les taules salarials per a l’any 2019

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Febrero de 2019
Versiones/revisiones: