Resolució de 21 de febrer de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per a l’any 2018 del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses estibadores portuàries de la província de Barcelona

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 06 de Noviembre de 2018
Versiones/revisiones: