Resolució de 22 de febrer de 2019, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials del Conveni col·lectiu de treball del sector del transport de mercaderies per carretera i la logística, de la província de Tarragona per l’any 2019

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 24 de Enero de 2019
Versiones/revisiones: