Resolució de 26 de febrer de 2019, dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu provincial per a les activitats de fabricació i distribució de begudes refrescants de les comarques de Lleida per als anys 2015 a 2021

Ficha:
  • ÓrganoDEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS
  • Publicado en
  • Vigencia desde 01 de Enero de 2015
Versiones/revisiones: